Půlzávěrečná - podzim 2011

Kuželkárna 9.12.2011. Stojící zleva: Čontoš, Lána, Greif, Bauer, Podhajský M, Hamala, Krušínský, Diviš, Číž, Podhajský D, Běhunek, Axman, Vohralík, Gruntorád, Tatoušek. Sedící zleva: Dolínek, Novík, Navrátil, Novotný.

Kuželkárna 9.12.2011. Stojící zleva: Lána, Greif M, Bauer, Čontoš, Podhajský M, Hamalka, Krušínský, Diviš, Číž, Podhajský D, Běhunek, Axman. Sedící zleva: Dolínek, Novák, Navrátil, Novotný, Vohralík.

Kuželkárna 9.12.2011. Stojící zleva: Vohralík, Novák, Krušínský, Číž, Hamala, Podhajský M. V popředí: Podhajský D.

Kuželkárna 9.12.2011. Zleva: Podhajský M, Kerušínský, Čontoš, Číž, Podhajský D, Axman, Vohralík, Novák, Lána