Půlzávěrečná 2012/2013

24.11.2012 - kuželkárna - Tyršův stadión

Stojící zleva: Valenta, Podhajský D, Šafář st., Krušínský, Novák, Vohralík, Indra, Hamala, Čontoš, Janda, Dolínek, Laščák v, Šafář ml, Greif L, Unzeitig

Klečící zleva: Diviš, Bauer, Halouzka, Číž, Vejchoda, Vicenec, Bílek, Podhajský M,

V popředí: Kropek