Pojistka 2019

EVIDENČNÍ ČÍSLO NAŠEHO ODDÍLU:  CZ01715048
IČO ODDÍLU: 44940009
 
Odkaz na stažení časopisu "Zpravodaj ČUS, kde na stránce č.5 je text pojistné smlouvy.