Výbor oddílu

Šanovec Zdeněk     - předseda

Tatoušek Josef       - sekretář, pokladník

Knapp Aleš            - člen výboru

Hamala Miloslav    - člen výboru