Dosavadní předsedové

Šanovec Zdeněk - od roku 2001 - nyní
Strašil Vítězslav     1999 -2000
Pojman Miloš
Strašil Miroslav
Schnaubert Jiří
Šindler Boleslav