Pohled do historie

Ještě dříve než byl založen malínský Sokol, vznikl v roce 1945 fotbalový spolek, kde u jeho zrodu stáli pánové: Pospíšil, Hejl, Kašpar, bratři Zajícové a pan Ševčík, který byl také prvním předsedou. V té době nehráli žádné mistrovské soutěže, ale na svém hřišti, které se nacházelo u dnešního areálu zemědělského družstva hráli své přátelské zápasy. A že začátky byly složité a těžké je zřejmé již z období ve kterém žili a hráli fotbal. Byl problém s kopačkami – bylo jich málo, tak si je mezi s sebou půjčovali, měli pouhé dva míče a hřiště? Spíše pole. Jednou se dokonce stalo, že se odpolední zápas odehrál na dopoledne posekaném hřišti, kde rostlo do té doby obilí. Žijící pamětníci se ještě dnes zasní nad vzpomínkou, kdy si pořídili první opravdické dresy – jak jinak než ve slávistické kombinaci, červenobílé.

Rok 1946 je rokem, který začal psát historii našeho malínského Sokola, organizace která zastřešila činnost nejen v té tobě již fungujícího fotbalového oddílu a i později další vzniklé oddíly. U zrodu tehdy stáli a zakládajícími členy byli pánové: Holouš, Babišta, Poisl, Verner, Janků, Kašpar, Pospíšil a především řídící místní školy pan Blahuška Čeněk, který byl zvolen historicky prvním předsedou našeho Sokola.

Oddíl kopané byl ve své sportovní aktivitě jen chvíli osamocen, V roce 1947 založilo několik nadšenců oddíl České házené, který však v Novém Malíně zanechal jen nepatrnou stopu a v roce 1950 svoji činnost ukončil.

To již byla doba, kdy fotbalisté přestěhovali své zázemí k areálu sokolovny a postavili hřiště na místě kde stojí dnes. Podmínky a zázemí zde měli nepoměrně lepší, než doposud, přesto: šatny – nebyly, mužstva se převlékala na balkóně v sokolovně, WC – bylo jen suché a místo do sprch nebo k umyvadlu se chodilo do nedalekého potoka.

Každý oddíl prožívá svá úspěšné a neúspěšné roky v určité nepravidelné sinusoidě, která prodlužuje daná období podle nasazení a poctivosti s jakou se pracuje. První úspěšné období místních fotbalistů spadá do let 1963-1966, kdy patřili ke špičce okresního přeboru a několikrát jim o kousek unikl postup do vyšší třídy. O tom, že se v té době dělal v Novém Malíně fotbal dobře, svědčí také založení mužstva dorostu a o pár let později také mužstva žáků.

Rok 1963 byl také rokem,  kdy začal aktivně pracovat oddíl stolního tenisu a jeho prvním předsedou byl pan Dubjak. Činnost jednoho mužstva se pomalu rozrůstala a mnoho místních občanů, kteří prošli tímto oddílem, ještě dnes vzpomíná na dobu kdy byli buď aktivními hráči, nebo se tomuto sportu věnovali rekreačně a pouze využívali vybavení oddílu.

To se již dostávám do roku 1970, kdy svoji činnost zahájil oddíl volejbalu, který ale po několika letech hraní v nižších okresních soutěžích svoji činnost ukončil.

Závěrem informací z historie by bylo dobré připomenou všem jak byl místní Sokol a jeho oddíly ve své době financován. Kde a od koho se získávali peníze pro činnost? Odpověď je jednoduchá a snad ani ne překvapivá. Především z vlastních zdrojů. Pořádali se plesy – pamětníci si vzpomenou na tradiční Šibřinky s pokračováním druhý den, kdy plesaly děti, dělaly se taneční zábavy, velkou část rozpočtu tvořily členské příspěvky a zejména vše se budovalo svépomocí. Tak se také v letech 1979-1980 vybudovali nové šatny, které se po zbourání venkovního bočního balkónu přistavěly k sálu sokolovny.