Současnost

V současné době má náš fotbalový oddíl  dvě priority. První - ta sportovní část naší činnosti je zaměřena na výchovu mládeže. Tuto cestu jsme nastoupili již roce 2001, kdy jsme se začali ve větší míře věnovat mládežnické kategorii. Hlavním úkolem bylo tehdy přihlásit do soutěže ty úplně nejmenší, tj. přípravku. Dnes v soutěžích okresu Šumperk objevíte starší přípravku, ale také mladší přípravku mladší žáky, starší žáky a dorost. Cílem je vytvořit členskou základnu a hrát i s mládežnickými oddíly krajské soutěže. Zejména doroast, starší a mladší žáci by měli hrát vyšší soutěže než okresní přebor. Vedení fotbalového výboru však časem zjistilo, že jen mládež nestačí. Vždy je totiž vlajkovou lodí klubu mužstvo mužů a podle jeho výkonnosti se hodnotí a pohlíží na celý oddlíl. Dva roky bojovali naši muži o postup na špici okresního přeboru a postup jim utekl  2 x na poslední chvíli v posledních kolech. Jednou rozhodoval vzájemný zápas, podruhé rozhodl jeden bod ve prospěch soupeře. Ale nakonec se podařilo. Na konci sezóny 2006-2007 se mohlo slavit. Poprvé v historii klubu postoupili muži do krajské soutěže Olomouckého kraje, přesněji do I. B třídy, skupiny c. Od té doby jsme pravidelným účastníkem této třídy. V sezóně 2013/2014 jsme dosáhli historického nejlepšího umístění i bodového zisku v této třídě - 4. místo, 49 bodů. Postupoval i třetí, ale postup nám unikl díky horšímu vzájemnému zápasu se třetím týmem v tabulce. Také v následující sezóně jsme soutěž rozehráli více než dobře a již po půlce soutěže bylo jasné, že opět budeme v popředí tabulky. Nakonec jsme doplatili na úzký kádr a postup se neslavil. V této sezóně se již začal mezi mužstvy projevovat nedostatek hráčů i financí. Zájmy o postup v jednotlivých úrovních byl malý. Mužstva najednou upřednostňovala regionální derby na které chodí daleko více diváků. Po skončení sezóny 2014/2015 se potom i z těchto důvodů v I. B třídě objevilo daleko více mužstev než jich z I. A třídy mělo sestoupit (Bludov - sestupující, Jindřichov, Leština, Štíty dobrovolně).

Druhou prioritou našeho oddílu je vybudování odpovídajícího zázemí jak pro hráče, tak i pro diváky. Díky podpoře naší obce se vybudovalo v roce 2007 tréninkové hřiště a postupně se oplotil celý areál.  Provedla se rekonstrukce laviček a skončila stavba nového přístřešku pro cca 80 osob s udírnou a výčepní místností  v prostoru před šatnami. V roce 2014 jsme v arealu hřiště vybudovali dětské hřiště pro ty nejmenší se skluzavkou, prolézačkami, houpačkami, atd. a instalovali 3 posilovací venkovní stroje, které bychom rádi o další tři jiné doplnili. V blízké budoucnosti obec plánuje rozšíření sokolovny, která již dnes nemá dostatečnou kapacitu, jestliže si jdeme zatancovat na ples. V roce 2015 nám obec z vlastních zdrojů zafinancovala rekonstrukci hrací plochy, když jsme neobdrželi odsouhlasenou dotaci z fotbalového svazu z důvodu problémů na ministerstvu. Provedli jsme sejmutí drnu a úrodné zeminy, srovnání plochy, navezení 300 tun písku, navezení zeminy, promíchání, vyfrézování drážek pro zavlažovací potrubí, postřik proti plevelu, zasetí trávníku, vybagrování a usazení nádrží na vodu, instalace technologie - čerpadla, rozvaděče a řídícího systému. Celou sezónu jsme s muži hráli mimo náš areál (v Hrabišíně), zatímco mládež se musela smířit s tréninkovým hřištěm i pro mistrovské zápasy. V roce 2017 jsme provedli umělé zavlažování i na tréninkovém hřišti. V roce 2018 se začal plnit další náš sen a cíl. Obec uvolnila finanční prostředky a zahájila se stavba šaten, tribuny a klubovny a to hned u hrací plochy. V suterénu budeme mít velkou šatnu pro muže a šatnu pro hosty, rozhodčí správce a trenéry včetně sociálního zázemí a technické místnosti. V patře jsou čtyři šatny pro mládež, sociální zázemí a hlasatelna. Malá krytá tribuna schová pod svoji střechu cca 150 diváků. Těšíme se až na jaře 2019 zahájíme jarní část sezóny v nových prostorách.